Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budimír - Park pri kúrii
Lokalita
obec Budimír, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Park je súčasťou súboru historických objektov, ktoré si zemepáni budovali v obci už od obdobia gotiky. Starý kaštieľ, kúria, sýpka a „kočareň“ vytvárali uzavreté priestranstvo „Paradni dvor“, pod ktorým bol neskôr vybudovaný liehovar „paľenčáreň“ a majer. [1]
 

V blízkosti kaštieľa a kúrie sa dodnes zachoval pomerne rozsiahly pôvodne anglický park vybudovaný v druhej polovici 19. storočia. Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá za „furmancom“ nadväzovala na „Paradnu drahu“ a ovocnú záhradu „kertu“ až k lesu. [2] Pekná a zaujímavá cesta pripomínala schodisko, pretože výškový rozdiel medzi parkom a lesom bol po celej dĺžke prekonávaný rovnomerne sa striedajúcimi šikmými stúpaniami „gatmi“. Cesta na gatoch bola vydláždená kameňmi, vodorovné úseky boli vysypané bielym štrkom. Pri „gatoch“ boli vysadené vysoké čierne topole a vedľa rovných úsekov ovocné stromy (hrušky a jablone), medzi ktorými boli upravované kríky. Riešenie tak vytváralo unikátnu súvislú aleju. [3]
 

Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska predstavujú vzácny genofond. V parku rastie niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre obce.
Fotogaléria
Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 8/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 9/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 9/2019Budimír - Park pri kúrii foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1 - 2] Informačná tabuľa v teréne. 9/2019
[3] JEDINÁKOVÁ, Zuzana – JEDINÁK, Ondrej.: Budimír. História. Obyvateľstvo. Tradície. Súčasnosť. s. 47.
[4] Informačná tabuľa v teréne. 9/2019
Bibliografia
www.obecbudimir.eu
GPS
48.797447, 21.306767
48.215993, 17.362057www.pamiatkynaslovensku.sk