Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sása (okres Revúca) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Sása, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Tolerančný klasicistický kostol bez veže postavený v roku 1787. Vyhorel v roku 1809. Obnovili ho v roku 1854. Ide o sieňový typ s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutý konchou a rovným stropom. Fasády sú členené lizénovým rámom, hlavná zakončená štítom. [1]
 

Oltár je neobarokový z čias okolo roku 1850 s točitými stĺpikmi a ústredným obrazom Krista v Getsemanskej záhrade. Orgán je klasicistický z roku 1809. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sása (okres Revúca) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Sása (okres Revúca) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Sása (okres Revúca) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Sása (okres Revúca) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Sása (okres Revúca) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Sása (okres Revúca) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 79.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 79.
GPS
48.56399, 20.10907www.pamiatkynaslovensku.sk