Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klokočov - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Klokočov, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol s neogotickými prvkami postavený v rokoch 1918 – 1928. Trojloďový priestor so vstavanou vežou. Interiér bol vymaľovaný v roku 1928. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1928. Barokový krucifix je z 18. storočia. [2]
 

Farnosť Klokočov donedávna patrila do nitrianskej diecézy. Po reorganizácii a novom prerozdelení diecézneho územia od 14. februára 2008 patrí do novozriadenej žilinskej diecézy. Jej veriaci však nemali vždy svoj kostol, pretože patrili pod správu farnosti Turzovka, jednej z najväčších farností. Počet jej veriacich podľa dokumentu z roku 1941 bol 15 238. Podľa doteraz známych prameňov príprava a začiatky budovania kostola prebiehali už v rokoch 1912 – 1913. Pôvodne mal byť kostol dvojvežový, ale neskôr podľa rozhodnutia biskupa Bathanyho sa určilo, že bude jednovežový a oproti pôvodnému zámeru menší. Kostol mal byť postavený v Kline na Marcovom kopci, kde sa v tom čase nachádzal vyše 300 rokov starý cintorín a kde sa v priebehu 18. a 19. storočia pochovávalo. Napriek výhodnej polohe tohto miesta z dôvodu nutnej exhumácie starých hrobov sa rozhodlo, že kostol bude postavený v osade Klokočov. Po začiatku výstavby prevzal cirkevné povinnosti v jeho ďalšom pokračovaní turzovský farár Karol Točík, ktorý tu pôsobil od roku 1918 až do svojej smrti v roku 1960. [3]
 

Ako prvotný materiál na stavbu sa použil kameň z riečky Predmieranky v časti pod kostolom. Na výstavbu nového kostola a farskej budovy zložil dp. Ignác Diera v Nitre 260 000 korún. Staviteľom sa stal Ján Maňas zo Vsetína a základy posvätil nitriansky kanonik a prepošt Valentín Púchovský. Výstavba sa síce začala, ale zakrátko bola prerušená pre nedostatok potravín a šíriaci sa hlad. V roku 1918 bol farár Ignác Diera poctený titulom monsignora a v auguste toho istého roku ho preložili do Košece. V stavbe kostola sa pokračovalo až v roku 1924. V roku 1926 Mons. Ignác Diera daroval na nový kostol 12 000 korún. V tom roku sa vo výstavbe nepokračovalo, až od 1. mája nasledujúceho roka. Dňa 5. novembra 1927 osadili na novom kostole kríž a 28. novembra 1927 vytiahli do veže zvon. Monsignor Ignác Diera daroval do nového kostola vnútorné zariadenie v hodnote 110 000 korún. Na jeseň 1928 bola výstavba nového kostola a farskej budovy v Turzovke-Kline dokončená. [4]
 

Dňa 21. októbra 1928 sa konala slávnostná posviacka nového kostola, zasväteného Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, a fary, ktorú vykonal nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko. Nová farnosť bola najskôr turzovskou expozitúrou, ktorú spravoval turzovský kaplán Ignác Kutiš. Sväté omše dochádzali vysluhovať kňazi z Turzovky, ale od 1. decembra 1932 sa konali bohoslužby denne, pretože duchovný sa nasťahoval do novej fary a mohol začať pastoračnú činnosť vo farnosti. [5]
 

V roku 1929 Frýdek daroval pre nový kostol v Turzovke-Kline veľký zvon, zasvätený sv. Františkovi. V roku 1931 bol kostol pokrytý plechovou krytinou a o rok neskôr sa vykonali zemné práce na úprave okolia kostola a príprave nového cintorína. Od 1. júla sa patrónom turzovského kostola a fary, ako aj kostola a fary v Klokočove stala Urbárska obec v Turzovke. Aj napriek ťažkej povojnovej situácii dokázali veriaci vyzbierať nemalé finančné prostriedky na organ. Objednávka bola zadaná 11. 8. 1947 firme Stavitelství varhan, Ladislav Hauser, Teplice-Trnovany. Stavba organa bola dokončená v máji 1951 v celkovej hodnote 428 500 korún. Organ posvätil turzovský farár Karol Točík, ako aj dve zástavy, ktoré novému kostolu darovali Pavol Smažák a Peter Staník. V priebehu desaťročí kostol podstúpil viaceré úpravy. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rozsiahla rekonštrukcia interiéru prebehla v roku 2008. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 52.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 52.
[3 - 7] HRTUSOVÁ, Janka: Farnosť Klokočov. Pre farnosť Klokočov vydala Magma – Mária Ščuryová. www.klokocov.sk (12.11.2016)
Bibliografia
www.klokocov.sk
GPS
49.448849, 18.569747
49°26'55.9"N 18°34'11.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk