Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klokočov - zvonica U Pantokov
Lokalita
obec Klokočov, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1937. Vyzbierali sa na ňu veriaci z Hlavíc a Olešnej. Milodary vyzbierali bratranci Pavol a Vincent Čečotkovci. Zvon, ktorý je osadený vo zvonici, odliali v Trnave bratia Fischerovci. Zvonievalo sa trikrát denne, a to ráno, na obed a večer, okrem toho v prípade búrky a podľa priania vtedy, keď niekto z osady umrel. Bohumilú činnosť vykonával najskôr Pavel Čečotka, neskôr jeho syn Pavol Čečotka s manželkou Máriou, rod. Kriščákovou, a v súčasnosti Jozef Čečotka. [1]
 

V roku 2013 bol pri zvonici (a kaplnke) počas svätej omše slávnostne požehnaný nový kríž. Svätá omša sa tu po prvýkrát slávila v roku 2012 a na podnet vdp. farára sa slávieva vždy poslednú augustovú nedeľu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po roku 1989 prešla zvonica malou rekonštrukciou, no svoj terajší vzhľad dostala v roku 2012, keď bola pokrytá opäť šindľom a zvonka očistená od vápnového náteru. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v osade Hlavice na samote U Pantokov.
Poznámky
[1 - 3] HRTUSOVÁ, Jana: Farnosť Klokočov. www.klokocov.sk/images/stories/skladackafarnost.pdf (3.2.2023)
Bibliografia
www.klokocov.sk
GPS
49.468823, 18.627864
49°28'07.8"N 18°37'40.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk