Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kochanovce (Adamovské Kochanovce)
Lokalita
obec Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Dvojpodlažná pozdĺžna budova s portikom na vstupnej a s kolkovitým balkónom na záhradnej fasáde. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami so segmentovými lunetami, na poschodí sú stropy rovné. [1]
Pamiatková ochrana
V priebehu 20. storočia kaštieľ viackrát opravovali.
Súčasný stav a využitie
V kaštieli je umiestnený detský domov.
Fotogaléria
Kaštieľ Kochanovce foto © Imrich Kluka 4/2011Kaštieľ Kochanovce foto © Imrich Kluka 4/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 18.
GPS
48.852355, 17.927883
48°0 51' 8.48", 17°0 55' 40.38"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk