Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná stavba so zvyškami staršej veže, postavená v roku 1560. Sakrálny objekt opravovali a upravovali v roku 1665, 1750 a 1779. V roku 1911 kostol zhorel. Prestavali ho v roku 1912, pričom sa zmenila pôvodná orientácia. Stavbu zväčšili o jedno klenbové pole a rozšírili bočnými predsieňami a novou juhozápadnou dvojvežovou fasádou. Pôvodná veža má na západnom nároží oporné piliere s pultovou strechou. Poschodie je prístupné zo severnej strany dreveným krytým schodišťom cez kamenný gotický portál. Fasády sú členená bosážou a plastickým zuborezovým vlysovom. [1]
 

Oltár je pseudoklasicistický s obrazom Krista od Ryelina z roku 1912. Vnútorné zariadenie pochádza z čias prestavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kokava nad Rimavicou - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 59.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 59.
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.571400, 19.840337
48°34'17.0"N 19°50'25.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk