Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - Ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Prítomnosť židov v Komárne je historicky doložená už v stredoveku (11. a 12. storočie) a v 13. - 14. storočí prechodne existovala aj židovská komunita, ale moderné židovské osídlenie sa začalo formovať až v 18. storočí. Najväčší rozkvet dosiahlo židovstvo paralelne s ekonomickým rozmachom mesta, ktoré sa stalo významným regionálnym centrom. V priebehu 50 rokov sa počet židov skoro strojnásobil, z 849 (1850) na 2 296 (1900). Po peštianskom kongrese v roku 1869, kedy došlo k rozdeleniu uhorského židovstva na tri smery judaizmu, sa komárňanská obec pridala k neologickému prúdu judaizmu. Samostatná ortodoxná komunita vznikla neskôr, v roku 1880. Tieto dve komunity používali spoločný cintorín rozdelený na dve časti. Zachovali sa aj synagógy oboch komunít. [1]
 

Ortodoxná synagóga zo začiatku 20. storočia sa stala súčasťou komplexu domova pre seniorov. Vnútorný priestor si zachoval niekoľko pôvodný detailov, ako sú liatinové stĺpy a okná. [2]
 

V roku 1941 žilo v Komárne 2 734 židov, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. Prežilo z nich 248. V Komárne je dodnes malá, ale aktívna komunita, ktorá je významným cezhraničným centrom židovského života a židovskej kultúry. Jednou z jej tradičných aktivít je každoročná účasť na Európskom dni židovského kultúrneho dedičstva, počas ktorého prichádza do Komárna veľa návštevníkov zo Slovenska a Maďarska. [3]
 


 

Menház – centrum života a kultúry židovskej náboženskej obce
 

Pôvodný objekt židovského starobinca, ktorý bol postavený v roku 1896, dnes slúži miestnej židovskej obci ako komunitné centrum. Vstup do komplexu s neogotickou tehlovou fasádou je na nároží. V severnej časti zadného traktu sa nachádza synagóga, architektonicky zdôraznená vysokou štítovou strechou, rozetovým oknom a vstupným portálom. V súčasnosti využíva miesta komunita synagógu bývalého židovského starobinca. Interiér súčasnej modlitebne tvorí jednoduchý priestor zaklenutý valenou klenbou s pôvodným mobiliárom a pôsobivou neogotickou výzdobou. Zaujímavým výtvarným detailom sú ozdobné kovové tiahlá vysokej remeselnej kvality. Na severnej stene synagógy sa nachádza pamätník holokaustu s menami obetí. V nedávnej minulosti umiestnila komunita dve pamätné tabule holokaustu na exteriér synagógy. Expozícia dejín komárňanskej židovskej komunity sa nachádza v priestoroch kancelárie náboženskej obce. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý.
Prístup
Štúrova ulica
Poznámky
[1 - 4] www.slovak-jewish-heritage.org (7.2.2016)
Bibliografia
www.komarno.sk
GPS
47.759883, 18.122756
47°045'35.6"N 18°007'21.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk