Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - vodojem
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Z prvej polovice 20. storočia sa zachovali viaceré vodojemy vežového typu, vychádzajúce z tvaroslovia hradnej architektúry. Najznámejším je mestský vodojem v Komárne pochádzajúci z rokov 1901 – 1902 od budapeštianskeho architekta Zarka Eleméra. Kónická valcovitá podnož veže s kruhovým pôdorysom stojí na vysokom sokli s kvádrovaním. Pôdorys hornej časti, zdobenej rovnako kvádrovaním, presahuje pôdorys podnože. V hornej časti je po obvode oblúčikový vlys a vo vrchole cimburie. Z podnože sa k nádrži vystupuje točitým schodiskom vo forme valcovitého arkiera. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michalea: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 218 - 219.
Bibliografia
www.komarno.sk
GPS
47.762724, 18.124749
47°45'45.8"N 18°07'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk