Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
konsolidácia
odborné ošetrenie pamiatky narušenej v hmotnej konzistencii – konštrukčná a statická stabilita, stavebno-technický zásah do objektu alebo jeho časti s cieľom zabezpečiť narušený konštrukčný stav, alebo udržať už existujúci stavwww.pamiatkynaslovensku.sk