Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košariská - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Košariská, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1871 – 1878 staviteľom A. Lieglom v romantickom opakovaní slohových prvkov renesancie a klasicizmu. [1] Dňa 22. októbra 1871 bol položený základný kameň kostola. Úplne dokončený spolu s novou farou a osadením troch zvonov bol slávnostne daný do užívania 17. novembra 1878 v XXII. nedeľu po Svätej Trojici (nedeľa pamiatky posvätenia chrámu). [2] Pozdĺžny sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom je zaklenutý mohutným železobetónovým stropom. Drevená empora na murovaných stĺpoch sa tiahne po troch stranách priestoru. Historizujúca fasáda, renesančno-klasicisticky upravená je zakončená lomeným štítom, nad ktorým sa vypína polygonálny trup veže, zastrešený zvonovitou prilbou s laternou. [3]
 

Oltár s empírovými prvkami je z roku 1880. V strede oltárnej stĺpovej architektúry, zakončenej segmentovým nástavcom, je obraz predstavujúci výjav z evanjelia podľa Matúša 14, 30 – 31 – Búrka na mori. Kazateľnica pochádza z roku 1880, je drevená s polygonálnym parapetom členeným stĺpikmi a píniovou šiškou na baldachýne. Oltár a kazateľnicu zhotovil Martin Šaško, polychrómoval R. Fugert, sochár z Trnavy. Krstiteľnica je neskorobaroková ľudová rezbárska práca z konca 18. storočia. [4] Krstiteľnica je vzácna aj preto, lebo v nej bol v roku 1880 krstený aj syn Pavla a Albertíny Štefánikovcov, Milan Rastislav. [5] Organová skriňa z konca 19. storočia je trojdielna so štylizovaným rastlinným ornamentom. [6] Neobarokový jednomanuálový 10 - registrový organ pochádza od brezovského organára Martina Šašku. V roku 1996 bola po viac ako sto rokoch prevedená i generálna oprava organu. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 81.
[2] www.kosariska.sk (11.11.2017)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 81.
[5] www.kosariska.sk (11.11.2017)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 81.
[7] www.kosariska.sk (11.11.2017)
Bibliografia
www.kosariska.sk
GPS
48.669962, 17.597045
48°40'11.9"N 17°35'49.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk