Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košolná - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košolná, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1732. Jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym presbytériom a vežou predstavanou na osi západnej fasády. Presbytérium má lunetový uzáver, loď rovný strop. Veža má v nadstrešnom priestore oktogonálny trup, zakončený ihlancovou strechou. [1]
 

Barokový oltár z roku 1732 tvorí stĺpová architektúra s obrazom Povýšenia sv. Kríža uprostred, na bokoch sú sochy sv. Ondreja a Jána Nepomuckého. [2]
 

Už v najstarších dochovaných písomnostiach sa uvádza, že Košolná tvorila filiu suchovskej farnosti. Demografické údaje o veriacich vo fílii Košolná dokumentujú, že na území obce žili veriaci rímsko-katolíckeho vyznania, evanjelického augsburského vyznania a židovského vierovyznania. [3]
 

Kostol v Košolnej dal postaviť miestny roľník Andrej Štrbík, o čom dodnes svedčí nápis nad oltárom: IN HONOREM EXALTATATES S: CRUCIS EX VOTO CURAVIT DNUS: ANDREAS STRBIK. ANO 1732. RENOV 1803. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 109.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 109.
[3 - 4] www.obec.kosolna.eu.sk (29.8.2016)
Bibliografia
www.kosolna.eu.sk
GPS
48.424196, 17.465467
48°25'27.1"N 17°27'55.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk