Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Blatnica - kúria
Iný názov
Turčianska Blatnica
Lokalita
obec Blatnica, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z prvej polovice 18. storočia. Postavili ho Prónayovci. Je to voľne situovaná prízemná stavba pozdĺžneho pôdorysu, uprostred dediny. Kaštieľ bol prebudovaný v roku 1785 a rozšírený malým kruhovým portikom. Portikus so šiestimi kanelovanými kompozitnými stĺpmi a malou kupolou má na vlyse architrávu festóny a latinský nápis s chronostichom. Objekt má manzardovú šindľovú strechu. K budove sa pripája segmentovo zakončenou bránou vedľajšia hospodárska stavba z konca 18. storočia, ktorá má na priečelí dve arkády a štít s podlomenicou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. V kaštieli je umiestnené múzeum.
 

Expozícia je venovaná Karolovi Plickovi. Jej cieľom je podať ucelený prehľad o živote a diele národného umelca profesora Karola Plicku (1894 – 1987), s osobitným zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, ktoré je po mnohých stránkach unikátnym záznamom dnes už väčšinou zanikajúcich kultúrnych hodnôt. Hlavná časť expozície je venovaná umeleckým fotografiám Plicku. Je tu vystavených 145 snímok, medzi nimi sú mnohé doteraz nepublikované. V expozícii je zastúpené množstvo autentických predmetov a dokumetov z jeho života (fotografické prístroje, filmovacie kamery). [2]

Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Blatnica foto © Viliam Mazanec
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 126.
[2] Múzeum Karola Plicku v Blatnici. Martin: Slovenské národné múzeum, 1990, propagačný materiál múzea.
Bibliografia
www.blatnica.sk
GPS
48.937874, 18.926867
48°56'16.4"N 18°55'36.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk