Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho
Lokalita
obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná kúria z polovice 16. storočia. [1] Barokovo prestavaná a prefasádovaná bola v druhej polovici 18. storočia. Kúria je obdĺžniková bloková jednopodlažná budova, v strede a na bokoch uličnej fasády má rizalit. [2] Stredný rizalit je výraznejší a má polkruhový tympanón. Kúria je zastrešená vysokou barokovou manzardovou strechou. [3] Stred dispozície tvorí vestibul a reprezentačná miestnosť, situovaná do stredného rizalitu. Pripojené miestnosti majú valenú klenbu s lunetami, kláštornú a pruskú klenbu. Pôvodná renesančná dispozícia bola pri úprave v 18. storočí výrazne zmenená. [4]
 

V roku 1862 vlastnili kúriu Eduard I. Podturniansky (1832 – 1881) a Ema Podturnianska (1836 – 1866). [5] Boli to súrodenci, ktorí zdedili kúriu po svojom otcovi Andrejovi VI. Podturnianskom (1790 – 1857). Eduard I. a Ema sa narodili v Miláne a iba Eduard I. sa usadil v Liptovskej stolici. [6]
 

Pôvodne renesančnú kúriu dal postaviť asi zakladateľ Františkovej vetvy rodu, František I. Podturniansky (doložený 1521 – 1533). Urobil tak po deľbe majetku s bratom Štefanom III. Podturnianskym, ktorý založil Štefanovu vetvu. František I. bol liptovským podžupanom a kvôli svojej funkcii musel reprezentovať nielen rod, ale aj Liptovskú stolicu. [7]
 

Barokovú úpravu stavby dal urobiť asi Samuel Podturniansky (1752 – 1829), ktorý bol liptovským hlavným notárom. Samuel bol starým otcom Eduarda I. a Emy. Druhým barokovým stavebníkom bol pravdepodobne Alex Podturniansky (1756 – 1803), s ktorým Samuel užíval kúriu spoločne. Mužskí potomkovia Alexa vymreli v druhej generácii a objekt ostal v rukách Samuelových potomkov. [8]
 

Z 13. apríla 1804 sa zachoval inventár časti kúrie, ktorú vlastnil Alex Podturniansky. Inventarizácia bola urobená rok po jeho smrti. Jeho murovaná časť objektu mala dve svetlice, dve pivnice, zaklenutý pitvor s pripojenou pivnicou. Vo vedľajšej miestnosti, z východnej strany, boli na oknách mreže, vo vnútri baroková kachľová pec a veľký barokový príborník. V zadnej miestnosti boli okná s mrežami a barokové svetločervené kachle. V zadnej izbe s klenbou, ktorá susedila s časťou Samuela Podturnianskeho, boli okná s mrežami, zelená baroková kachľová pec a dvere na toaletu. Časť kúrie Samuela Podturnianskeho bola taká istá, nakoľko stavba bola rozdelená na dve rovnaké polovice. [9]
 

V záhrade pred kúriou sa nachádzala kamenná baroková filagória s pivnicou. Na dvore bol drevený domček s dvomi izbami a pitvorom, ďalej murovaná kuchyňa, majerská budova, tri maštale, konská maštaľ, humno a sypáreň. Časti na dvore boli v spoločnom užívaní ako hospodárske zázemie kúrie. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Objekt je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 8/2000Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 8/2000Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 8/2000Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014Podtureň - Kúria Eduarda Podturnianskeho foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2008. s. 105.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 493.
[3] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 105.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 493.
[5] Rod Podturniansky z Podturne sa zaraďuje medzi najstaršie a najvýznamnejšie liptovské šľachtické rody. Najstarším známym členom rodu bol Vavrinec, doložený v roku 1241. Ten bol zároveň spoločným predkom rodov Bán, Pongrác, Smrečiansky a Svätojánsky. Vavrinec mal dvoch synov – Serafína a Bohumíra. Dvaja synovia Serafína získali v roku 1286 povýšenie medzi uhorských šľachticov. Starší syn Serafína, Andrej, bol zakladateľom rodu Pongrác a mladší syn Serafína, Mikuláš, zakladateľom rodu Podturniansky. Členovia rodu zastávali funkcie v miestnej stoličnej správe v 16. – 19. storočí. Rod ako celok patril do 19. storočia na Liptove medzi strednú šľachtu. JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 105.
[6 - 8] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 105.
[9 - 10] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 106.
Bibliografia
www.podturen.sk
GPS
49.053331, 19.692432
49°03'12.0"N 19°41'32.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk