Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košťany nad Turcom
Iný názov
Košťany
Lokalita
obec Košťany nad Turcom, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kaštieľ z druhej polovici 18. storočia, ktorý vznikol prestavbou staršieho objektu. Ide o jednopodlažnú stavbu na pôdoryse v tvare písmena L. Smerom do ulice má uprostred priečelia vysunutý jednoosový rizalit. Smerom do dvora je otvorená arkádová chodba, dnes čiastočne zamurovaná. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a štukovými ornamentmi. Miestnosti sú kryté segmentovými a zrkadlovými klenbami. [1] Kaštieľ má monumentálnu manzardovú strechu doplnenú sedlovými strechami nad oboma predsunutými rizalitmi. Osobitým spôsobom bola vytvorená korunná rímsa, ktorá pozostáva z motívu kvapiek a prelínajúcich sa polkruhov. [2]
 

Pôvodný objekt dal v 15. storočí postaviť predstaviteľ jedného z najstarších zemianskych rodov v Turčianskej stolici, Štefan Ruttkay, nazývaný aj Vrútocký. Kaštieľ sa neskôr stal sídlom notárskeho úradu a po druhej svetovej vojne súčasťou hospodárskeho areálu Štátneho majetku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po odkúpení takmer úplne zničeného kaštieľa súkromným vlastníkom v roku 2001 sa začala postupná obnova pamiatky. Z finančnej podpory Nadácie SPP v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ boli zrekonštruované časti interiéru aj vonkajšia štuková fasáda s ornamentmi, ktoré sa vyznačujú výnimočnou originalitou. Pri úprave okolia v roku 2009 vzniklo tiež rozárium, ktorému dominuje štylizovaná kovaná studňa. Zámerom rekonštrukcie bol predovšetkým rozvoj cestovného ruchu a snaha využívať kaštieľ ako štýlovú reštauráciu s dobovým interiérom a dvoma salónikmi, v podkroví s mezonetovými apartmánmi. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Je v súkromných rukách. Slúži ako reštaurácia.
Prístup
Nachádza sa v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Košťany nad Turcom foto © Jiří Fiedler 3/1976Kaštieľ Košťany nad Turcom foto © Jiří Fiedler 3/1976Kaštieľ Košťany nad Turcom foto © Jiří Fiedler 3/1976
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 109.
[2] Rokokovo-klasicistický kaštieľ v Košťanoch nad Turcom. Článok na www.sme.sk z 1.7.2011, piatok. (citované 30.7.2013)
[3 - 4] Rokokovo-klasicistický kaštieľ v Košťanoch nad Turcom. (30.7.2013)
GPS
49.027756, 18.900558
49°001'39.9"N 18°054'02.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk