Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slanec - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Salanc
Lokalita
obec Slanec, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako jozefínska tolerančná modlitebňa v roku 1784. Sakrálny objekt prešiel neskoršími úpravami v roku 1835, kedy pristavali vežu. Stavebné zásahy sa uskutočnili v roku 1902 a 1937. Ide o sieňový priestor s polkruhovým uzáverom. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a na veži nárožnými pilastrami. Veža je zastrešená trojstupňovou zvonovitou, oblo profilovanou prilbou, na ktorú dosadá laterna. [1]
 

V interiéri je z dvoch strán vedená protestantská empora na pilieroch a centrálne umiestnená kazateľnica. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021Slanec - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 115.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 115.
Bibliografia
www.slanec.sk
GPS
48.636174, 21.477371
48°38'10.2"N 21°28'38.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk