Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostolište - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kiripolec
Lokalita
obec Kostolište, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý sa spomína v roku 1503. Neskoršie bol prestavaný. V 17. storočí ho nanovo zaklenuli a pristavali vežu, ktorú v roku 1775 po zásahu blesku obnovili. Kostol je jednoloďová stavba na gotickom pôdoryse s polygonálnym uzáverom presbytéria. Stavba je v presbytériu zaklenutá valenou klenbou s lunetami a v lodi s tromi poľami krížovej hrebienkovej klenby. Exteriér kostola je hladký, členený na nárožiach lode a v uzávere presbytéria pultovými opornými piliermi. [1]
 

Hlavný oltár je z druhej polovice 17. storočia so stĺpovou dvojetážovou architektúrou a obrazom sv. Martina biskupa od Martina Benku z roku 1930 a Božského srdca. Kostolište je rodiskom významného slovenského maliara Martina Benku. [2] Na oltári sú barokové sochy sv. Ladislava, sv. Štefana kráľa, sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka, a vo vrchole Panny Márie, sv. Barbory a sv. Alžbety. Barokový bočný oltár Ukrižovania zo začiatku 18. storočia je dvojetážová stĺpová architektúra s reliéfom Ukrižovania a s obrazom sv. Jozefa Pestúna. Na oltári sú sochy štyroch svätcov. Kazateľnica je baroková zo začiatku 18. storočia so sochami biskupov a cirkevných otcov, na baldachýne je socha sv. Michala. Lavice sú drevené vyrezávané zo 17. storočia. Orgánový chór s maľovaným dreveným parapetom, na ktorom sú obrazy svätcov je zo začiatku 18. storočia. Orgánová skriňa so sochami anjelov je tiež baroková zo začiatku 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016Kostolište - Kostol sv. Martina foto © Jana Lacková 2/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 78.
[2] V roku 1963 si občania i národný umelec Martin Benka želali vrátiť obci pôvodný názov Kiripolec, avšak príslušné ministerstvo a krajský národný výbor nedovolili návrat k pôvodnému názvu s odôvodnením, že by nastala reťaz premeny názvov z roku 1948 a tiež že terajší názov je najvhodnejší z prekladov starých názvov. www.kostoliste.sk (25.2.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 78.
Bibliografia
www.kostoliste.sk
GPS
48.446962, 16.987135
48°26'49.1"N 16°59'13.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk