Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kozárovce - Kostol sv. Filipa a Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Košiarovce
Lokalita
obec Kozárovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1718. Renovovali ho v roku 1790. Rozšírený o novú loď bol v roku 1922. Pôvodne išlo o jednoloďový objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Krížom cez starú loď postavili novú loď s polygonálnym uzáverom. Nová loď má pruskú klenbu s medziklenbovými pásmi, jej uzáver je krytý valenou klenbou. Fasády starej časti členia pilastre, na novej časti sú lizénové rámovania. Veža je zakončená ihlanovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18. storočia, uprostred stĺpovej architektúry s volútovým nadstavcom je obraz sv. Filipa a Jakuba apoštolov od J. Hübscha z roku 1922, renovovaný F. Farnom v roku 1960. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza monštranciu slncového typu, rokokovú z roku 1761, s tepaným rokajovým dekorom a reliéfom Boha-Otca a Panny Márie, ďalej barokový kalich z roku 1720 s prelamovaným a tepaným dekorom, a napokon barokové tepané cibórium z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 113 - 114.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 114.
Bibliografia
www.kozarovce.sk
GPS
48.319159, 18.524515
48°19'09.0"N 18°31'28.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk