Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásna nad Hornádom (Košice) - rokoková kúria
Iný názov
Siplak
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková kúria z roku 1773. Ide o jednopodlažnú stavbu, ktorá je do dvora otvorená širokými arkádami. V súčasnosti sú arkády už zasklené. Trojosová uličná fasáda bola členená lizénami, ako aj rokajmi a oknami vybavenými mušľou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Na komíne bolo datovanie stavby (1773). [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce, neďaleko kostola.
Fotogaléria
Krásna nad Hornádom - kúria foto © Viliam Mazanec 2/2012Krásna nad Hornádom - kúria foto © Viliam Mazanec 2/2012Krásna nad Hornádom - kúria foto © Viliam Mazanec 2/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 125.
GPS
48.671668, 21.315847
48°0 40' 18.00", 21°0 18' 57.05"www.pamiatkynaslovensku.sk