Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásno - kaštieľ
Lokalita
obec Krásno, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
V obci sa od druhej polovice 18. storočia spomína kaštieľ, ktorý v tom čase patril spolu s majetkom grófovi Keglevichovi. Podľa mapy z roku 1782 ho tvorila trojkrídlová budova. V polovici 19. storočia prešiel spolu s majetkom do rúk kniežaťa Júliusa Odescalchiho, ktorý dal objekt prestavať. Spomedzi ďalších zemepánov na konci 19. storočia ho vlastnil aj barón Gregor Stanger Friesenhof, ktorý bol uznávaným odborníkom v oblasti poľnohospodárstva a spoločenských vied. K staršej budove kaštieľa dal pristavať nový dvojpodlažný trakt a východne od neho na vykúpených pozemkoch založil park. V roku 1887 do areálu kaštieľa dal presťahovať zo susedných Nedanoviec meteorologickú stanicu, ktorú prebudoval na observatórium, pričom v Krásne zriadil i vlastnú kníhtlačiareň. Stal sa zakladateľom Ponitrianskeho poľnohospodárskeho spolku. [1]
 

Neskôr boli časti kaštieľa rozobrané a výrazne prestavané. Na začiatku 21. storočia boli jeho posledné zvyšky asanované. [2]

Prístup
Stál v severozápadnej časti obce. [3]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 57.
[2 - 3] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 57.
Bibliografia
www.obeckrasno.sk
GPS
48.598751, 18.309301
48°35'55.5"N 18°18'33.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk