Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - Meštiansky dom (Štefánikovo námestie 14)
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický dom bol v druhej polovici 15. storočia rozšírený. V suteréne má zachované kamenné točité schodisko; z prízemia na poschodie vedie druhé schodisko tvaru U z mladšej vývojovej fázy – so štukovou výzdobou pätiek klenbových polí. Na čelnej – západnej fasáde sú čitateľné gotické kamenné prvky – portále, okná s kamenným krížom, dymník; biela plocha fasády má na nárožiach a pod odkvapovou rímsou kópiu renesančnej výzdoby – kvádrovanie a esíčka. V ľavej časti fasády je osadená mramorová pamätná tabuľa s medailónom Jána Levoslava Bellu. Na bočnej – južnej fasáde je v nike nástenná maľba Narodenia z 15. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Kremnica - Meštiansky dom (Štefánikovo námestie č. 14) foto © Jana Lacková 7/2010
Poznámky
[1] www.kremnica.sk (4.1.2016)
Bibliografia
www.kremnica.sk
GPS
48.704824, 18.917613
48°042'17.4"N 18°055'03.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk