Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kubrá - Kaplnka (Kostol) sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba postavená na mieste staršieho kostola v roku 1905 podľa projektu architekta Michala Milana Harminca. Jednoloďový priestor s polkruhovou apsidou a vežou predstavanou na osi hlavnej fasády kostola. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Fasády sú bohato členené historizujúcimi architektonickými a dekoratívnymi prvkami. [2]
 

Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 155.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 155.
GPS
48.893815, 18.083228
48°53'37.7"N 18°04'59.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk