Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kukučínov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Oros, Oros za Hronom
Lokalita
obec Kukučínov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný chrám bez veže v roku 1786. Opravený bol v roku 1860. Je to sieňová stavba obdĺžnikového pôdorysu s rovným uzáverom a stropom. Fasády sú členené pilastrami, štítové priečelie s výrazným vstupným portálom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 19. a 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 157.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 157.
GPS
48.087893, 18.701131
48°05'16.4"N 18°42'04.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk