Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lačnov (Lipovce) - pamiatková zóna
Lokalita
obec Lipovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Reťazová zástavba obce, ktorej ľudová kultúra patrí podľa Etnografického atlasu Slovenska do východoslovenskej horskej oblasti. Obec je rozložená po úbočiach v podobe amfiteátra a sleduje rozvetvujúcu sa komunikáciu stúpajúcu do svahu a stáčajúcu sa po úbočí smerom ku kaplnke nad dedinou. Radovej zástavbe jednoduchých ľudových domov orientovaných kratšou štítovou stranou do komunikácie dominuje na mieste staršieho dreveného objektu murovaný klasicistický gréckokatolícky Kostol sv. Michala archanjela z roku 1838. Domy, pôvodne drevené, zrubové, zväčša omietané, mladšie murované, s dvojosovými fasádami stoja na kamenných podmurovkách, ktoré vyrovnávajú svahový terén. Niekedy je v nich vstup do pivnice. Štíty sedlových striech sú spravidla ukončené polvalbou. Fasády zdobia iba jednoduché rímsy, rámovanie, prípadne omietková bosáž. K hospodárstvu usadlostí prináležia k objektom aditívne radené stodoly, maštale, senníky a pre región Šariša typické samostatné zrubové zásobárne – sypance. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zachované ľudové pamiatky v jedinečnom prírodnom prostredí sa stali v roku 1996 dôvodom pre vyhlásenie pamiatkovej zóny v obci. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý. Slúžia svojmu účelu.
Prístup
Lipovce sa rozprestierajú v doline Lipovského potoka, na hranici pohorí Branisko a Šarišská vrchovina. Maličká horská osada Lačnov leží na konci odbočky do Lipoviec z cesty E 50 za Braniskom smerom na Prešov pod úpätím pohoria Bachureň. [3]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 109.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 109.
[3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 108.
Bibliografia
www.lipovce.eu
GPS
49.071082, 20.923729
49°004'15.9"N 20°055'25.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk