Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lastovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol, ktorý začali stavať v roku 1846 a dokončili ho v roku 1861. Sakrálna stavba bola po požiari v roku 1886 obnovená. Opravili ju v roku 1905. Ide o jednoloďový široký priestor s rovným uzáverom presbytéria a do západného priečelia vstavanou vežou. Interiér je krytý rovným stropom. Plochá sedlová strecha dosadá na nadmurovanú časť, ktorá je nad pôvodnou podstrešnou rímsou. Na bočných fasádach je trojdielne termové okno z roku 1905. [1] Nad hlavným vstupom je tiež termové okno. Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár s novšou sochou sv. Michala archanjela je doplnený maľovanou iluzívnou stĺpovou architektúrou a zdanlivým kupolovitým priestorom. Iluzívna maľba je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Lastovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 172.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 172.
GPS
48.539205, 21.628323
48°32'21.1"N 21°37'42.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk