Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lazy pod Makytou - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lazy
Lokalita
obec Lazy pod Makytou, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1801 na mieste staršieho dreveného kostola. Opravený bol v 19. storočí, začiatkom 20. storočia a po roku 1945, keď ho vymaľoval kostolný maliar R. O. Dollinger. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Loď má rovný strop. Fasáda je hladká so segmentovo zakončenými oknami a podstrešnou rímsou. Veža je členená kordónovými rímsami a zastrešená cibuľovitou kupolou barokových tvarov. [1]
 

Hlavný oltár je z roku 1801, s novším obrazom Panny Márie podľa B. E. Murilla z konca 19. storočia. Kazateľnica je klasicistická z roku 1801, na parapete obraz Dobrého pastiera. Zvony z roku 1721 pochádzajú z predošlého dreveného kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 175.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 175.
GPS
49.226241, 18.213979
49°13'34.5"N 18°12'50.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk