Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - Záhrada pri kúrii
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Terasa pred portikom kúrie pokračuje v strede schodiskom vyrovnávajúcim terén v záhrade, klesajúci severozápadným smerom – paralelne s korytom potoka, rozdeľujúcim pôvodnú plochu záhrady na dve časti. Ich výsadbu podrobnejšie zachytáva katastrálna mapa z roku 1869 aj detailnejším systémom značiek v legende. Celá východná časť medzi kúriou a ľavým brehom potoka mala charakter kvetinovej záhrady, pokračujúcej na západ po chodník na hranici záhrady Alexandra Bartscha (parcela č. 931) a drevený mostík cez potok, vedúci k záhrade a domu Gustáva Scholtza (parcela č. 925). Táto časť bola v strede vysadená ovocnými stromami, obklopená pásom zelene z listnatých a ihličnatých stromov. Záhrada na pravom brehu potoka obsahovala aj pás nižšieho kríkového porastu s chodníkmi okolo nepravidelnej plochy jazierka, napájaného z východnej strany nepravidelným úzkym korytom z potoka – na opačnom konci s rovnako riešeným odtokom. V jazierku s chovom labutí je naznačený aj umelý ostrovček, na severnom brehu s kaplnkou. Severný okraj záhrady tvorila opäť ovocná záhrada a malá časť zeleninovej záhrady pri murovanej stavbe, akiste obydlia pre záhradníka, ktorého si údržba záhradných plôch nepochybne vyžadovala. [1]
 

V čase svojho rozkvetu táto časť predmestia Levoče reprezentovala na vysokej úrovni dobový trend úprav významnej časti predmestí, aký bol v druhej polovici 19. storočia samozrejmou súčasťou všetkých väčších miest na našom území. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej záhrady nie je veľmi dobrý.
Prístup
Kežmarská cesta 1
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2016. s. 589 - 590.
[2] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. s. 590.
Bibliografia
www.levoca.sk
GPS
49.028694, 20.593957
49°01'43.3"N 20°35'38.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk