Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Mikuláš - Dom Krivossovcov
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Objekt bol postavený v roku 1884. Patril k najhonosnejším obytným domom v Mikuláši. [1]
 

Pamätná tabuľa na dome pripomína významného rodáka z Liptovského Mikuláša, Vladimíra Krivossa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Liptovský Mikuláš - Dom Krivossovcov foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Dom Krivossovcov foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Dom Krivossovcov foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Dom Krivossovcov foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Dom Krivossovcov foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Dom Krivossovcov foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2008. s. 43.
[2] Vladimír KRIVOSS (1865 – 1942) – stenograf a spisovateľ ovládajúci 40 jazykov – mal dramatický osud. Po promóciách na parížskej Sorbonne sa usadil v Petrohrade. Vyučoval stenografiu a cudzie jazyky, bol riaditeľom cárskej knižnice v Zimnom paláci a tajným radcom ruského cára Mikuláša II. Počas prvej svetovej vojny ho obvinili zo špionáže a poslali na Sibír. Po boľševickom prevrate vstúpil do služieb sovietskej vlády, opäť sa však ocitol vo vyhnanstve. Po návrate zo Soloveckých ostrovov pracoval na ministerstve zahraničných vecí. Zomrel v meste Ufa na Urale, kde je pochovaný. Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 43.
Bibliografia
www.mikulas.skwww.pamiatkynaslovensku.sk