Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lubina - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol barokovo-klasicistický kostol postavený ako tolerančný bez veže v roku 1784. Rozšírený vežou bol v roku 1795. Prestavali ho v roku 1883 a 1921. Z pôvodného kostola stojí iba vysoká veža prv situovaná ako predstavaná pred západnú fasádu, po prestavbe vtiahnutá do pôdorysu stavby. Adaptácia z roku 1883 úplne zotrela charakter sakrálneho objektu. Ide o široký sieňový priestor s okružnou pilierovou emporou rozdelený na trojlodie piliermi empory. [1] Veža má nárožné lizény a je zakončená barokovou baňou s otvorenou laternou. Hladké fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias poslednej prestavby. Staršou prácou je iba klasicistický oltár s aplikovanými retardovanými barokovými slohovými prvkami z konca 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1921. Zvony boli opravené v roku 1826 K. Zadlom a roku 1846 A. Bellonim. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 254.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 254.
Bibliografia
www.obeclubina.sk
GPS
48.787639, 17.733727
48°47'15.5"N 17°44'01.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk