Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľudovítová
Lokalita
obec Ľudovítová, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ postavený v 18. storočí. Patril najprv rodu Nyárkiovcov, potom Ghylányiovcom až do roku 1950. V období rokov 1950 – 1959 ho využíval Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre ako školiace stredisko pre politických pracovníkov a príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v okrese Nitra. [1]
 

Kaštieľ i vybudované skleníky a učebňa slúžili v rokoch 1960 – 1968 ako 2 – ročné poľnohospodárske odborné učilište pre dievčatá so zameraním na záhradníctvo a zeleninárstvo. Od roku 1968 v kaštieli, ktorý začal slúžiť ako domov dôchodcov, našlo náhradný domov asi 50 žien a mužov. [2] V roku 1980 bol reprofilizovaný na Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov. V roku 1991 fungoval pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých. V roku 1998 bolo zariadenie v kaštieli premenované na Domov sociálnych služieb Ľudovítová. [3]
 

Okolo kaštieľa na ploche necelých 2 ha sa rozkladal prekrásny park vysadený stromami z Európy a zámoria. Mnohé však už boli vypílené pre svoj zlý stav. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1 - 2] www.ludovitova.sk/pamatihodnosti.html (31.8.2020)
[3] www.zss-benefit.sk/o-zariadeni/z-historie.html (1.9.2020)
[4] www.ludovitova.sk/pamatihodnosti.html (31.8.2020)
Bibliografia
www.ludovitova.sk
GPS
48.394745, 18.077946
48°23'41.1"N 18°04'40.6"E



www.pamiatkynaslovensku.sk