Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lukáčovce
Iný názov
Templársky kaštieľ
Lokalita
obec Lukáčovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ vznikol v polovici 16. storočia prestavaním gotickej kúrie z druhej polovice 15. storočia. Renesančná stavba na gotickom jadre s úpravami v 19. a 20. storočí. Je to dvojpodlažná štvorkrídlová budova s hranatými nárožnými vežami a v minulosti s jednopodlažnou hospodárskou časťou (dnes už neexistuje). [1] Ku kaštieľu patril pamiatkovo chránený park, ktorý však už zanikol. Pod kaštieľom sa nachádzajú staré podzemné chodby, vedúce von z kaštieľa na viac svetových strán, ktoré sú však v prevažnej miere zavalené. [2]
Pamiatková ochrana
Na prelome rokov 1999 - 2000 získal kaštieľ od Biskupského úradu Obecný úrad, ktorý má v úmysle pamiatku zachrániť a pokúsiť sa zrekonštruovať. Vedenie obce je myšlienke záchrany veľmi naklonené, a preto intenzívne hľadá investorov. V súčasnej dobe na tomto cieli obec spolupracuje s Občianskym združením Alexu. V projekte už podali pomocnú ruku mnohí partneri, čo umožnilo zrealizovať pamiatkový a archeologický výskum, vymeniť kompletný krov na hlavnom trakte a položiť novú strešnú krytinu. [3] Táto pomerne rozsiahla a atraktívna pamiatka si obnovu rozhodne zaslúži.
Fotogaléria
Kaštieľ Lukáčovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Lukáčovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Lukáčovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Lukáčovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022Kaštieľ Lukáčovce foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 264.
[2 - 3] www.lukacovce.sk (21.10.2012)
Bibliografia
TIMKOVÁ, Michaela et al.: Renesančno-barokový kaštieľ v Lukáčovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 2, s. 4 - 9.
www.lukacovce.sk
GPS
48.397623, 17.933142
48°0 23' 51.44", 17°0 55' 59.31"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk