Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malčice - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malčice, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1848. Sakrálny objekt bol v druhej polovici 19. storočia niekoľkokrát opravovaný. Doplnený novou vežou bol v roku 1910. Reštaurovali ho v roku 1935. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do západného priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsu združených pilastrov. Empírom inšpirované priečelie je členené vysokými pilastrami, ktoré sú pri vchode zdvojené a ústupkovo usporiadané. Na rímsové hlavice pilastrov dosadá architráv, nad portálom tympanóvite zakončený. Priečelie má dvojstupňový rovný atikový štít, nad ktorým sa uplatňuje veža, pôvodne nižšia. Masív veže ako aj stenové výplne fasád boli kedysi rustikované. [1] Veža je zakončená ihlanom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 279.
Bibliografia
www.obecmalcice.sk
GPS
48.582113, 21.848772
48°34'55.6"N 21°50'55.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk