Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Bielice (Partizánske)
Lokalita
obec Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ vznikol v 17. storočí. Dali ho postaviť miestny zemepáni Forgáchovci. Po nich ho získali Baťániovci, neskôr Rudnajovci. V roku 1886 ho kúpili Polákovci. [1]
 

Ide o dvojpodlažný podpivničený neskororenesančný objekt. Pôvodná neskororenesančná stavba sa ucelene zachovala v podobe jednoduchej poschodovej budovy s obdĺžnikovým pôdorysom. Fasády pravidelne členia okenné otvory. Z neskororenesančnej výzdoby fasád možno dodnes vidieť na nárožiach nezvyčajné dekoratívne kvádrovanie, ktoré vzniklo preškrabávanou omietkovou technikou (tzv. sgrafitom). [2]
 

V prvej polovici 19. storočia prešiel kaštieľ rozsiahlou klasicistickou prestavbou, ktorá pozmenila jeho exteriér. Objekt bol čiastočne rozšírený a nanovo prestrešený. Zväčšené okná získali nové šambrány a vstupné priečelie zvýraznila stĺpová predsieň zakončená balkónom (portikus). Miestnosti poschodia boli zaklenuté tzv. zrkadlovými klenbami a vybavené kachľovými pecami, viditeľnými ešte v polovici 20. storočia. [3]
 

Súčasťou areálu kaštieľa bola i samostatná Kaplnka Panny Márie Karmelskej. Z jej opisu z roku 1767 je známe, že v jej klenutom interiéri dominoval kamenný oltár s obrazom Matky Božej. V polovici 20. storočia boli z kaplnky len zrúcaniny. [4]
 

Historické mapy dokumentujú, že v prvej polovici 19. storočia sa od západu na kaštieľ napojil priestranný anglický park. V jeho susedstve sa nachádzal väčší hospodársky areál. [5]
 

V súčasnosti stojí kaštieľ vo zvyšku parku. [6]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý!
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 100.
[2 - 6] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 100.
Bibliografia
www.partizanske.sk
GPS
48.631983, 18.333420
48°37'55.1"N 18°20'00.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk