Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Dvorníky - Kalvária
Lokalita
obec Malé Dvorníky, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária stála až do začiatku 60. rokov 20 storočia na západnom okraji mesta Dunajská Streda na malom návrší, na ktoré sa dalo vystúpiť približne tridsiatimi schodmi. V tom období v jej blízkosti postavili základnú školu a Kalváriu premiestnili k farskému Kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Pred rokom 1978 ju opäť premiestnili, tentokrát do fílie Malé Dvorníky, kde stojí dodnes. [1]
 

Súbor tvoria tri kríže s Ukrižovanými na samostatných podstavcoch, ktoré majú podobu kamenných pahorkov. Medzi nimi stoja na hranolových postamentoch sochy Márie Magdalény a sv. Jána. Panna Mária stojí pod Kristovým krížom. [2]
 

Kalvária sa v Dunajskej Strede spomína už v roku 1781 v miestnej časti Nemes Szegh. Obdobiu vzniku Kalvárie, predchádzajúcemu tento rok, zodpovedá tradičné stvárnenie postáv Ukrižovaných, kde v rúškach a pohyboch doznieva dramatickosť neskorého 18. storočia, no vzhľadom na ich silno deštruovaný stav už nemožno analyzovať ich výraz. Postavy Krista a pomerne rustikálne podanej Panny Márie pod krížom sú formálne zjavne odlišné od postáv Márie Magdalény a sv. Jána, ktoré v pokojnejšom a statickejšom výraze, i menej dramatickom sochárskom spracovaní so splývavými záhybmi drapérie poukazujú už na nastupujúci klasicizmus. Datovanie sôch zodpovedá roku 1808, ktorý zostal čitateľný v narušených vyrytých nápisoch na ich podstavcoch. [3]
 

Z toho vyplýva, že pravdepodobne pôvodne postavili na umelom návrší tri kríže s Ukrižovanými na spôsob Kalvárie, na čo podnes poukazuje úprava podstavcov v podobe kamenných pahorkov, s Pannou Máriou pod Kristovým krížom, na spôsob súsoší Stabat Mater. Až neskôr, v roku 1808, boli doplnené postavy Márie Magdalény a sv. Jána. Vznikla tak síce tradičná šesťfigurálna skupina, ale ikonograficky neobvyklá a zaujímavá tým, že vzhľadom na to, že Panna Mária stála pod krížom, jej miesto vlastne zaujala Mária Magdaléna. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Podľa nápisov na podstavcoch bola Kalvária v roku 1907 renovovaná. Po prenesení do Malých Dvorníkov, koncom 70. rokov 20. storočia, bola čiastočne ošetrená a ohradená. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je na severnom okraji obce na malom návrší, v blízkosti Kaplnky Najsvätejšej Trojice, pochádzajúcej z konca 19. storočia. [6]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 226.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 226.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 226 - 227.
[4 - 5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 227.
[6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 226.
Bibliografia
www.maledvorniky.sk
GPS
48.009077, 17.640442
48°00'32.7"N 17°38'25.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk