Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malý Slivník - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malý Slivník, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kostol postavený po požiari v roku 1730 na zvyškoch starého gotického kostola zo 14. storočia. Obnovili ho v roku 1854. Jednoloďový kostol s presbytériom štvorcového pôdorysu, pristavanou sakristiou a západnou predstavanou vežou. Priestory sú kryté pruskými klenbami. Fasády sú hladké, na nárožiach s diagonálnymi opornými piliermi. [1] Veža má lizénové rámovanie, krytá je ihlancom.
 

Hlavný oltár s obrazom Narodenia Panny Márie z konca 19. storočia a s neskorobarokovou architektúrou je z čias stavby kostola. Dva bočné oltáre, riešené ako pendanty, sú neskorobarokové, na volútach s anjelmi, z obdobia okolo roku 1740. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Hlavný oltár bol zreštaurovaný v roku 1998. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Malý Slivník - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 4/1974Malý Slivník - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 291.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 291.
[3] www.malyslivnik.ocu.sk (8.9.2016)
GPS
49.117545, 21.257892
49°07'03.2"N 21°15'28.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk