Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marianka - Šesť kaplniek
Lokalita
obec Marianka, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Šesť kaplniek vedúcich k „zázračnému“ prameňu bolo vybudovaných postupne v priebehu rokov 1710, 1723, 1725 a 1729. Obnovené boli v roku 1860. Sú to malé kaplnky na spôsob prícestných malých sakrálnych stavieb s otvorenými výklenkami a nástennými maľbami alebo plastickým vybavením (Kaplnka Márie Tálenskej, Obetovania Ježiša, Zvestovania, Navštívenia Panny Márie, Obrezania Ježiška a kaplnka bez označenia). Nástenné maľby sú z prvej polovice 19. storočia od A. Zettla. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Marianka - Mariánske kaplnky radosti Panny Márie (č. ÚZPF 457/1-6) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2005. Autori: PhDr. I. Štassel, a.m. Hromada, páter M. Vadrna. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplniek je dobrý.
Fotogaléria
Marianka - Šesť kaplniek foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Šesť kaplniek foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Šesť kaplniek foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Šesť kaplniek foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Šesť kaplniek foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Šesť kaplniek foto © Hana Farkašová 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 295.
[2] www.pamiatky.sk (16.4.2018)
Bibliografia
www.marianka.sk
GPS
48.247614, 17.067465
48°014'51.4"N 17°004'02.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk