Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martin - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
História
Múzeum je špecializovanou zložkou Slovenského národného múzea v Martine. Pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou sa začalo formovať na pôde SNM - Etnografického múzea v Martine, ako Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002. Po transformácii v roku 2004 sa stalo dokumentačným a vedecko-výskumným múzejným pracoviskom, ktoré v rámci profilácie múzea kladie dôraz na akvizičnú, metodicko-odbornú a kultúrno-výchovnú činnosť. Prezentuje rómsku kultúru a informuje o jej špecifikách. V súčasnosti sídli v areáli SNM - Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. [1]
Expozície
ROMANO DROM / CESTA RÓMOV
 

Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje historicite prítomnosti Rómov na území Slovenska a dopadu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej kultúre a spôsobu života Rómov. [2]
 

Doposiaľ sa nepodarilo presne určiť, ku ktorej skupine obyvateľstva a spoločenskému stavu predkovia Rómov patrili, ani čas a príčiny ich odchodu z pravlasti. Začiatkom 2. tisícročia však putujúce skupiny Rómov postupne cez Perzskú a Arménsku ríšu a Malú Áziu prichádzajú do južnej a juhovýchodnej Európy. Do strednej Európy prichádzali v priebehu 12. - 13. storočia z Balkánu. V 15. a 16. storočí sa objavujú správy o Rómoch v západnej, severnej a východnej Európe. Za prvú písomnú zmienku o prítomnosti Rómov na našom území je považovaná správa spišskonovoveského richtára o potulujúcich sa Rómoch z roku 1322. Najstaršie správy o usádzaní sa rómskych rodín na okrajoch slovenských miest pochádzajú zo 16. storočia. Boli to hlavne rodiny kováčov a hudobníkov. [3]
 

Snahy o trvalé usídlenie Rómov vyvíjala v období osvietenstva Mária Terézia a jej syn Jozef II. Najtragickejším obdobím v histórii slovenských Rómov bolo obdobie druhej svetovej vojny, kedy za obeť vyčíňaniu nemeckých okupačných vojsk padlo mnoho Rómov. Po druhej svetovej vojne nebolo rómske spoločenstvo uznané za osobitnú etnickú minoritu a jeho problémy boli riešené v rámci tzv. cigánskej otázky, s cieľom pozdvihnúť "spoločensky a kultúrne zaostalé", právne však neexistujúce rómske obyvateľstvo. Osobitne 60. roky 20. storočia boli obdobím najsilnejších asimilačných postupov štátnej politiky voči Rómom. S ostatnými národnosťami žijúcimi na Slovensku boli Rómovia zrovnoprávnení až po roku 1989. Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo spolu 89 920 obyvateľov Slovenska, pričom reálny odhad udáva ich počet od 350 000 do 450 000. [4]
 

Tradičná kultúra Rómov si zachovala mnohé špecifiká. Expozícia má ambíciu predstaviť najčastejšie spôsoby získavania obživy Rómov - hlavne kováčstvo a hudobníctvo, vrátane pripomenutia najvýznamnejších rómskych interpretov, ale aj spracovanie prírodných surovín. Pozornosť venuje tiež bývaniu, stravovaniu, odievaniu, spoločenskej a duchovnej kultúre Rómov. Rôznorodosť rómskeho etnika naznačuje osobitná časť expozície venovaná kultúre olašských Rómov, v spôsobe života ktorých sa uchovali mnohé archaické prvky. Prostriedkom priblíženia témy je bohatý textový a obrazový materiál a množstvo exponátov pochádzajúcich zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Martine - Múzea kultúry Rómov na Slovensku. [5]

Kontakt
Areál Múzea slovenskej dediny
Jahodnícke háje
kúria z Blažoviec
036 80 Martin

Otváracie hodiny
november – apríl - denne okrem pondelka a soboty - 10.00 - 14.30
máj – jún - denne okrem pondelka - 9.00 - 18.00
júl – august - denne - 9.00 - 18.00
september – október - denne okrem pondelka - 9.00 - 17.00
Prístup
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sídli v areáli Múzea slovenskej dediny v kúrii z Blažoviec.
Poznámky
[1 - 5] www.snm.sk (26.1.2016)
GPS
49.038255, 18.928344
49°02'17.7"N 18°55'42.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk