Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medveďov - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Medve
Lokalita
obec Medveďov, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Obec bola dlho bez kostola, veriaci postavili nový klasicistický kostol znova až v roku 1800, ten však v roku 1855 vyhorel, obnovený bol v roku 1860. [1] Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, ktorá je krytá murovaným ihlancom. Loď, podobne ako pristavaná sakristia, je zaklenutá pruskými klenbami. Fasáda, členená lizénovým rámom, má mierne vystupujúci rizalit so vstupným portálom, nad ktorým je polkruhovo zakončené okno. Priečelie je zakončené štítom. Vstavaná veža má zvukové otvory so žalúziami. [2]
 

Hlavný oltár, kazateľnica a lampa na večné svetlo sú z 19. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 307.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 307.
[3] www.medvedov.sk (10.9.2016)
Bibliografia
www.medvedov.sk
GPS
47.801325, 17.663135
47°48'04.8"N 17°39'47.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk