Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medvedzie (Tvrdošín) - Galéria Márie Medveckej
Lokalita
obec Tvrdošín, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
Expozície
Stála expozícia z diela maliarky je inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. storočia v Tvrdošíne od roku 1979. Na ploche 583 m2 je vystavených 265 olejomalieb a kresieb, ktoré poskytujú obraz o vývojových etapách a žánrových okruhoch celoživotnej tvorby Márie Medveckej (1914 — 1987) - maliarky, ktorá spojila svoj život a dielo s rázovitým regiónom Slovenska - Oravou. [1]
 

Mária Medvecká sa po štúdiách v Bratislave (1942 — 1945), vo Viedni (1945 — 1946) a v Prahe (1946 — 1947) vrátila natrvalo na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci a významnej kultúrno-výchovnej činnosti, ktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie. V rozvoji výtvarnej kultúry Oravy v období od konca 40. rokov až do polovice 60. rokov 20. storočia zohrala priekopnícku úlohu výstavná činnosť M. Medveckej. Maliarka kliesnila svojou tvorbou cestu pre pochopenie výtvarného umenia v prostredí, v ktorom sa s ním dovtedy ľudia nemali možnosť stretať. Vo svojom diele dospela k najvlastnejšiemu pohľadu a výrazu, založenom na bezprostrednom a nepatetickom vzťahu k realite krajiny a človeka. Miesto posledného odpočinku Márie Medveckej a Ctibora Belana je na cintoríne v Tvrdošíne - Medvedzí. Autorom náhrobku je akademický sochár Jaroslav Kubička. [2]
 

Od roku 2000 sú podkrovné priestory galérie „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia. [3]

Kontakt
Galéria Márie Medveckej
Medvedzie - Pod Velingom 2
027 44 Tvrdošín
Poznámky
[1 - 3] www.oravskagaleria.sk/galeria_marie_medveckej.html (21.4.2019)
GPS
49.332584, 19.551076
49°19'57.3"N 19°33'03.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk