Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mierovo - Kostol Všetkých svätých (sv. Michala archanjela)
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sklenárovo, Béke
Lokalita
obec Mierovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky tehlový kostol postavený v druhej polovici 13. storočia. Barokovo upravený bol v 18. storočí. Prestavali ho začiatkom 20. storočia. Jednoloďový kostol s podkovovitým zakončením presbytéria, krytý rovným stropom. Do pôdorysu je vtiahnutá veža. Hlavná fasáda je členená lizénovým rámom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je barokové z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol zrekonštruovaný v roku 2002. Vtedy sa našiel pôvodný románsky vchod do kostola a jeho jednotlivé časti, ktoré potom boli položené späť na pôvodne miesto. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Mierovo - Kostol Všetkých svätých (sv. Michala archanjela) foto © Ľuboš Repta 6/2014Mierovo - Kostol Všetkých svätých (sv. Michala archanjela) foto © Ľuboš Repta 6/2014Mierovo - Kostol Všetkých svätých (sv. Michala archanjela) foto © Ľuboš Repta 6/2014Mierovo - Kostol Všetkých svätých (sv. Michala archanjela) foto © Ľuboš Repta 6/2014Mierovo - Kostol Všetkých svätých (sv. Michala archanjela) foto © Ľuboš Repta 6/2014Mierovo - Kostol Všetkých svätých (sv. Michala archanjela) foto © Ľuboš Repta 6/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 315.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 315.
[3] www.mrhzo.sk (14.6.2016)
Bibliografia
www.mierovo.sk
GPS
48.069983, 17.384941
48°04'11.9"N 17°23'05.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk