Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mlynica, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol románsky kostol z polovice 13. storočia. Z tých čias sa zachovala veža a obvodové múry lode. [1] Obec a jej farár sa spomínajú prvýkrát v roku 1268. [2] Prestavaný bol v rokoch 1425 – 1434, keď bolo staré presbytérium nahradené novým (terajším) a loď zaklenutá na stredný pilier. Prístavby sú z 18. storočia. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou, predstavanou vežou a južnou predsieňou. Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou so svorníkom. Rebrá s jedným žľabom sa zasekávajú do stien. Na severnej stene presbytéria je výklenkové pastofórium z roku 1425. V oknách sú ranogotické kružby. Triumfálny oblúk je lomený. Loď je zaklenutá dvoma poľami krížovej rebrovej klenby na stredný polygonálny pilier. V sakristii je zrkadlová klenba. Južná predsieň je zaklenutá dvoma poľami krížovej hrebienkovej klenby. Na západnej strane lode je renesančná murovaná empora, podklenutá troma poľami krížovej hrebienkovej klenby. Fasády sú hladké. [3]
 

Hlavný oltár sv. Margity Antiochijskej je neskorogotický krídlový z čias okolo roku 1515 a podieľal sa na ňom vraj majster Pavol z Levoče. Renovovaný bol v roku 1558. V štvrťpolovej skrini je neskorogotická socha sv. Margity, v štyroch poliach sú maľované tabule s postavami sv. Alžbety, Barbory a dvoch svätíc. Na otvorených krídlach sú štyri scény zo života sv. Margity, na zatvorených krídlach sú sv. Mária Magdaléna, Kristína, Lucia, Apolónia, Marta, desaťtisíc mučeníkov, Uršula, Genovéfa. Na predele je maľba Ježiš a desať svätíc. V nadstavci sú tri sochy. [4]
 

Oltár sv. Mikuláša biskupa je neskorogotický z čias okolo roku 1500. Uprostred v skrini je socha sv. Mikuláša a na vnútorných krídlach sú maľované postavy sv. Leonarda, Floriána, Erazma a Juraja. Na vonkajších krídlach sú štyri scény zo života sv. Mikuláša. Na predele je maľba Vir dolorum, Panna Mária a sv. Ján evanjelista. V nadstavci je socha sv. Sebastiána. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia, na polygonálnom rečništi sú štyri sochy evanjelistov, na baldachýne socha Boha-Otca. Patronátne lavice sú luisézne z konca 18. storočia. Kalich je rokokový s emailovými obrázkami z roku 1770 od J. Szilassyho z Levoče. Z pôvodného zariadenia kostola sa dostal gotický krídlový oltár Panny Márie z čias okolo roku 1480 do zbierok Cirkevného múzea v Ostrihome. [5]
 

V roku 1545 ako jeden z prvých kostolíkov na Spiši prešiel do rúk protestantom. Katolíkom bol vrátený až v roku 1672. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jiří Fiedler 8/1975Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jiří Fiedler 8/1975Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - vstup do areálu kostola foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - vstup do areálu kostola foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - vstup do areálu (pohľad od kostola) foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2015Mlynica - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 324.
[2] www.mlynica.sk (23.3.2014)
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 324.
[6] www.mlynica.sk (23.3.2014)
Bibliografia
www.obecmlynica.sk
GPS
49.101033, 20.312530
49°06'03.7"N 20°18'45.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk