Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
modernizácia
zásah do pamiatky, pri ktorom hmotná podstata a funkcia zostáva zachovaná, zvyšuje sa však štandard a úroveň naplnenia danej funkciewww.pamiatkynaslovensku.sk