Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Modra – Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 490/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2011. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, Mgr. art. Tomáš Haviar, Mgr. J. Tihányi, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [1]
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti Modry.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
HAVIAROVÁ, Michaela – TIHÁNYI, Jozef: Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa – stavebný vývoj a nové zistenia. In: Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014. s. 58 - 78.
TIHÁNYI, Jozef et al.: Stredoveké nástenné maľby v Modre. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 4, s. 36 - 37.
TIHÁNYI, Jozef - HAVIAROVÁ, Michaela: Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa - najstaršia stavebná pamiatka Modry. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 3, s. 46 - 51.
www.modra.sk
GPS
48.329162, 17.313683
48.329162, 17.313683
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk