Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Suchá nad Parnou, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol, ktorý bol postavený na námestí na mieste staršieho gotického kostola. Presbytérium s polygonálnym uzáverom a valenou lunetovou klenbou je z roku 1700, loď z roku 1708. Z gotického kostola ostala iba spodná časť veže, ktorá bola v roku 1735 nadstavaná osemuholníkovým trupom a zakrytá novou barokovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár je z druhej polovice 18. storočia s bohatou stĺpovou architektúrou s úsekmi architrávu a volútovým štítom. Uprostred je obraz sv. Martina biskupa, v interkolumniách sú sochy štyroch svätcov. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je barokový, renovovaný bol v roku 1779. Uprostred stĺpovej architektúry je nika s baldachýnom, v nej socha sv. Jána Nepomuckého. Oltár Panny Márie, pôvodne barokový, v strede stĺpovej architektúry je lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia, na parapete rečnišťa je reliéf Krista. [2] Strop kostola zdobia viaceré maľby, z nich vynikajú najmä tri, ktoré sú rozmiestnené takmer po celej dĺžke kostola. [3]
 

Na fare pôsobil národný buditeľ Ján Albrecht (1794 - 1829). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol, ktorého interiér bol nedávno celý obnovený, zdobia vitrážové okná a zvonku v noci osvetlenie. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

V súčasnosti sa okrem liturgických účelov využíva aj ako priestor na koncerty speváckych zborov z rôznych kútov Slovenska i sveta. [6]

Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014Suchá nad Parnou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 2/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 217.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 217.
[3 - 6] www.nockostolov.sk (4.5.2014)
GPS
48.411886, 17.485173
48°024'42.8"N 17°029'06.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk