Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jakubov - Kostol sv. Filipa a Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jakubov, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol postavený v rokoch 1641 – 1644. Jednoloďová stavba bola v baroku rozšírená o nové presbytérium (pred rokom 1769). Sakrálny objekt bol v roku 1903 prestavaný, doplnený vežou a južnou prístavbou. Fasády sú hladké, členené lomenými oknami zo začiatku 20. storočia a dekoratívnymi opornými piliermi. [1] Predstavaná veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1903. Kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jakubov - Kostol sv. Filipa a Jakuba foto © Ľuboš Repta 8/2015Jakubov - Kostol sv. Filipa a Jakuba foto © Ľuboš Repta 8/2015Jakubov - Kostol sv. Filipa a Jakuba foto © Ľuboš Repta 8/2015Jakubov - Kostol sv. Filipa a Jakuba foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 502.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 502.
Bibliografia
www.jakubov.sk
GPS
48.413469, 16.927344
48°24'48.5"N 16°55'38.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk