Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - mestský mlyn
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Mesto Spišské Podhradie sa môže pýšiť unikátnou technickou pamiatkou. Je to elektrický mlyn so zachovaným funkčným zariadením. Ide o trojpodlažný objekt dvojtraktovej dispozície na pôdoryse obdĺžnika. [1]
 

Budova mlyna je najstarší hospodársky a technický objekt v meste. Prvá písomná zmienka o budove je z roku 1869. Začiatkom 20. storočia budova mala pivnicu a prízemie, slúžila ako mlyn s pílou. Dostavané bolo prvé poschodie. V roku 1913 sa majiteľmi mlynu stali Ján Faith a Tomáš Kováč (svokor Jána Faitha). V roku 1940 boli zakúpené nové mlynské stroje a o rok na to sa uskutočnila prístavba skladových priestorov na obilie a múku. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 Nemci obsadili mlyn a mlelo sa pre nemeckú armádu. Nasledujúci rok bol mlyn podmínovaný a stále mlel pre Nemcov. 24. 1. 1945 Nemci odmínovali mlyn a odišli. Od februára 1945 mlyn obsadili Rusi. Od marca do konca mája 1945 sa mlelo pre Československú armádu. [2]
 

V roku 1947 sa uskutočnila elektrifikácia mlyna. V 50. rokoch prevzalo mlyn do nájmu takzvané Jednotné skladové družstvo Levoča a neskôr mlyn prevzal národný podnik Východoslovenské mlyny a pekárne Košice. V roku 1958 bol mlyn rozdelený na obytnú a prevádzkovú časť. V roku 1963 prevádzka mlyna v Spišskom Podhradí skončila. V roku 1968 bol spustený na tri mesiace a potom opäť zostal nečinný až do roku 1976. V rokoch 1977 - 1988 mlyn len šrotoval. [3]
 

Od roku 2017 je majetkom mesta Spišské Podhradie a sprístupnený pre turistov i nadšencov technických pamiatok. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako expozícia múzea.
Prístup
Kúpeľná 41.
Fotogaléria
Spišské Podhradie - mestský mlyn foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - mestský mlyn foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - mestský mlyn foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - mestský mlyn foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - mestský mlyn foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - mestský mlyn foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - mestský mlyn foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (22.10.2020)
[2 - 4] www.tic-spisskepodhradie.com/priroda-a-historia/kulturne-pamiatky (22.10.2020)
GPS
49.004665, 20.755967
49°00'16.8"N 20°45'21.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk