Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Mestský cintorín
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Modranský cintorín je miestom odpočinku Ľudovíta Štúra. Je tu pochovaných veľa významných ľudí miestneho aj celoslovenského významu. Sú tu Štúrovci, Zochovci, spisovatelia, maliari, vojaci a, samozrejme, vinohradníci, remeselníci, sedliaci, ale aj lekári, učitelia, kňazi, rehoľníčky, bývalí politickí väzni, Modrania, no i Nemodrania, ktorí sa rozlúčili s týmto svetom. [1]
 

Po ľavej strane je kúsok zelene a majestátne stromy, kedysi to miesto volali vraj Alžbetínsky park. Po pravej strane je dom smútku a za ním urnový háj. Uprostred stojí klenot – gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa. [2]
 

Štúrovský areál s pamätníkom Ľudovítovi a Karolovi Štúrovi a Pavlovi Zochovi sa nachádza hneď pri vstupe do oázy ticha a pokoja. Ide o výtvarné dielo národného umelca Jozefa Kostku z roku 1964. Medzi stromami sú hroby, hrobky a staré železné kríže, na ktorých sa už nedajú prečítať mená pochovaných. Niekoľko náhrobkov navrhol architekt Dušan Samuel Jurkovič. Cintorín má dve časti. Stredný chodník je pomyselnou čiarou, ktorá ho rozdeľuje: napravo je katolícka časť, vľavo evanjelická. V nej je aj mnoho nemeckých hrobov, lebo v Modre žila početná nemecká menšina, zväčša evanjelická. [3]
 

Modranský cintorín je vzácny a môže byť popri martinskom cintoríne považovaný za ďalší slovenský národný cintorín. [4]
 


 

Niektoré významné osobnosti: [5]
 


 

Rudolf BARČÍK (3.9.1924, Žilina–Závodie – 15.5.1985, Modra)
 

- popredný predstaviteľ slovenskej keramickej tvorby
 


 

Willi BAY (14.12.1922, Neuwied (Nemecko) – 17.5.2011, Modra)
 

– architekt
 


 

Otakar BLÁHA (9.4.1902, Praha – 14.12.1997, Modra)
 

- učiteľ vinársko-ovocinárskej školy v rokoch 1931 – 1973
 


 

Ivan BODICKÝ (3.11.1882, Liptovský Mikuláš – 23.8.1955, Modra)
 

- lekár, aktívny účastník prvej svetovej vojny
 


 

Miloš BUGÁR (25.5.1899, Vrútky – 12.10.1959, Modra)
 

- právnik, príslušník československých légii v Taliansku
 


 

Štefan CPIN (11.9.1919, Olcnava – 2.9.1971, Modra)
 

- akademický maliar
 


 

Ernestína ČISTÁ (20.11.1888, Píla – 18.10.1944, Modra)
 

- popredná modranská vinohradníčka, jej pomník navrhol architekt Dušan Jurkovič
 


 

Michal ĎURICA (27.3.1910, Detva – 29.11.1970, Modra)
 

- prežil veľmi ťažký život, podnikal, komunisti mu všetko vzali a poslali na nútené práce
 


 

Ľudovít ERNYEI (25.8.1854, Hrušov – 30.12.1936, Modra)
 

- pôsobil ako dekan modranskej katolíckej farnosti, pomník na jeho hrobe je dielom architekta Dušana Jurkoviča
 


 

Dušan FAJNOR (20.11.1876, Senica – 9.4.1933, Bratislava)
 

- generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v., z matkinej strany bol bratancom M. R. Štefánika
 


 

Ján FARKAŠ (30.4.1923, Modra – 17.10.1999, Modra)
 

- vybudoval rodinný vinohradnícko-vinársky podnik, komunisti mu majetok vzali, pracoval ako vedecký pracovník, jeho odborný záber bol široký, vytvoril originálnu receptúru nealkoholického nápoja značky VINEA
 


 

Karoly GAJARY (1816, Modra – 1888, Modra)
 

- mestský lekár, pôvodným menom Henrich Geiringer, bol švagrom Karola Štúra, spolu s ďalším modranským lekárom Emreszom a bratislavským lekárom Majerom liečil po zranení Ľudovíta Štúra
 


 

Mária GAVORNÍKOVÁ (29.1.1908, Modra – 19.10.1977, Modra)
 

- spisovateľka, pôsobila v spolku Živena
 


 

Jozef ILEČKO (12.1.1909, Budapešť – 30.12.1986, Modra)
 

- akademický maliar, patril do zoskupenia významných slovenských umelcov Generácia 1909 (J. Želibský, C. Majerník, E. Šimerová-Martinčeková a iní)
 


 

Emil IZÁK (8.2.1868, Kráľovce-Krnišov – 12.11.1949, Modra)
 

- významná osobnosť slovenského bankovníctva pred rokom 1918 a za prvej ČSR
 


 

Elena IZÁKOVÁ (29.6.1878, Košariská – 23.6.1943, Modra)
 

- manželka Emila Izáka, sestra Milana Rastislava Štefánika
 


 

Ľubomír KELLENBERGER (23.11.1921, Bratislava – 13.4.1971, Bratislava)
 

- akademický maliar
 


 

Hana KOŠČOVÁ (29.9.1929, Modra – 29.6.2013, Bratislava)
 

- televízna hlásateľka
 


 

Alexander Jaromír KRAIC (17.2.1880, Modra – 28.10. 1969, Bratislava)
 

- učiteľ, národovec, osvetový a muzeálny pracovník
 


 

Viera KRAICOVÁ (5.7.1920, Modra – 29.4.2012, Bratislava)
 

- akademická maliarka - dcéra Alexandra Jaromíra Kraica
 


 

Ondrej LENČO – COLLINI (21.5.1939, Žilina – 26.6.1981, Poznaň)
 

- iluzionista, brat spisovateľa Jána Lenča
 


 

Ján Jaromír MAIER (19.12.1814, Skalica – 24.9.1880, Modra)
 

- zakladajúci člen Matice slovenskej, zakladateľ Slovenského kasína v Modre
 


 

Jozef MICSKA (17.3.1851, Vyškov – 11.9.1908, Modra)
 

- zakladateľ modranskej keramickej dielne a Keramicko-priemyselného učilišťa
 


 

Ludwig von MICHNAY (29.8.1842, Modra – 19.7.1908, Modra)
 

- slúžil v rakúsko-uhorskej armáde ako generálmajor jazdectva
 


 

Ferdinand PÍSECKÝ (25.11.1879, Praha – 25.10.1934, Bratislava)
 

- pedagóg, politik, kapitán československých légií
 


 

Július Ritter von POLZER (18.11.1834, Viedeň – 23.7.1912, Modra)
 

- pochádzal zo starej sliezskej rodiny a ako vojenský inžinier sa zúčastnil v bojoch na talianskom území
 


 

Aurel STYK (15.2.1900, Dolný Kubín – 4.5.1977, Bratislava)
 

- redaktor, novinár, publicista, predseda Československo-juhoslovanskej ligy, účastník SNP
 


 

Slavomír ŠTĚPÁNEK (14.11.1910, Roudnice nad Labem – 2.5.1993, Bratislava)
 

- fotograf a filmár, prednosta Ústavu lekárskej fotografie a filmu na Univerzite Komenského, filmoval prvé operácie srdca na Slovensku
 


 

Jozef ŠTÚR (21.6.1793, Trenčín – 10.5.1874, Modra)
 

- učiteľ, otec geológa Dionýza Štúra, pochovaný je spolu s manželkou Johannou, rodenou Riznerovou, dcérou učiteľa Jána Riznera (z tejto rodiny pochádzala i Ľudmila Podjavorinská a slovenský bibliograf Ľudovít Rizner)
 


 

Florián URBANOVIČ (9.7.1885, Modra – 3.2.1963, Modra)
 

- učiteľ, prozaik a dramatik, písal spoločenské prózy prevažne z dedinského prostredia: Poklesky, Tridsať strieborných, podľa jeho próz (Večná mladosť, Zlatý močiar, Poklesky) vznikli divadelné hry
 


 

Maria WIZINGER rodená Madrasi (1768 – 1828)
 

- najstarší hrob na cintoríne
 


 

Gustáv ZOCH (3.6.1884, Cerovo – 10.2.1924, Bratislava)
 

- brat Samuela Zocha, kaplán, evanjelický farár
 


 

Samuel ŽÁK (24.8.1863, Modra – 28.7.1929, Modra)
 

- vinohradník a včelár, priekopník štepeného viniča, pri obnove domu na Štúrovej ulici 13 začiatkom 20. storočia objavil renesančnú klenbu protestantskej modlitebne zo 17. storočia a s pomocou maliarskeho majstra Rudolfa Hornáka ju obnovil
 


 

Vilma ŽÁKOVÁ (15.7.1894, Modra – 17.9.1979, Modra)
 

- dcéra Samuela Žáka, matka maliara Ľubomíra Kellenbergera, venovala sa vinohradníctvu a vinárstvu, v Bratislave založila likérku, kde vyrábala dezertné likéry s pomocou približne dvadsiatich zamestnancov, po roku 1948 jej podnik znárodnili

Prístup
Nachádza sa pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v juhovýchodnej časti Modry.
Poznámky
[1 - 4] ŠIMKO, Miroslav: Prechádzka po modranskom cintoríne. Modra: Modranská muzeálna spoločnosť, 2014. s. obálky.
[5] ŠIMKO, Miroslav: Prechádzka po modranskom cintoríne.
Bibliografia
ŠIMKO, Miroslav: Prechádzka po modranskom cintoríne. Modra: Modranská muzeálna spoločnosť, 2014. 144 s. ISBN 978-80-969920-3-4
www.modra.sk
GPS
48.329162, 17.313683
48.329162, 17.313683www.pamiatkynaslovensku.sk