Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mošovce – Pamätník padlým v SNP
Lokalita
obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník Mošovčanom padlým v druhej svetovej vojne s nápisom: „Samuel Hrianka, Ondrej Feriančík, Jozef Matušovič, Ján Mičík, Enriko Tomanica, Miroslav Košík, Alexander Mizera a Jozef Pálka, mošovskí občania, ktorí obetovali svoje životy za vlasť v slávnom Slovenskom národnom povstaní v roku 1944 – 1945.“ [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamätníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] REŤKOVSKÝ, Peter: Turistický sprievodca po mošovských pamätihodnostiach. Martin: Ján Farský – PROFA, 2010. s. 28.
Bibliografia
www.mosovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk