Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šterusy, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálny objekt postavený v roku 1685 ako kaplnka. Zväčšený bol v roku 1756. Renovovali ho v roku 1815. Ide o jednoloďový pozdĺžny priestor pôvodne bez veže, s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý okrem posledného poľa lode valenou lunetovou klenbou. Exteriér je hladký, nečlenený, za štítovým priečelím bola donedávna drevená strešná vežička, ktorú v roku 1990 nahradila masívna predstavaná veža zakončená ihlanom. [1] Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Hlavný oltár je barokový z 18. storočia, stĺpová architektúra s obrazom sv. Márie Magdalény uprostred, v interkolumniách sú barokové sochy svätcov a svätíc. Bočný oltár je neskorobarokový, volútový s obrazom Piety. Dvojskriňový organ je rokokový s rokajovou ornamentikou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2015Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2015Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2015Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2015Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2015Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2015Šterusy - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2015Šterusy - Lurdská jaskyňa pri kostole foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 254.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 254.
Bibliografia
www.sterusy.sk
GPS
48.603960, 17.675202
48°36'14.3"N 17°40'30.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk