Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Muránska Dlhá Lúka - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Muránska Dlhá Lúka, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Tolerančný klasicistický kostol z roku 1787. Vežu dobudovali v roku 1863. Sieňová stavba s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou, zaklenutá pruskými klenbami. Fasády sú hladké. Štíhla veža je členená pilastrami a krytá vysokou baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]
 

Začiatky evanjelického cirkevného zboru Muránska Dlhá Lúka siahajú do doby 15. storočia, keď stúpenci Jána Husa uskutočnili vpád do hornouhorských stolíc, teda aj do stolice gemerskej. Už roku 1544 gróf Salm, predstavený pevnosti na Muránskom hrade so svojim vojskom vyznával evanjelickú vieru a mal svojich kňazov. Pod vplyvom týchto kňazov sa evanjelické učenie dostáva i do obce Muránska Dlhá Lúka, ktorá sa stáva filiálkou cirkvi Muránskeho hradu. Najvýznamnejším kňazom bol Cyprian Fridt, ktorý v hodnosti seniora spravoval zbor z Muránskeho hradu. Neskôr v roku 1610 sa zbor stáva súčasťou revúckej cirkvi a až do roku 1636 sa stáva Muránska Dlhá Lúka matkocirkvou, a aby mohla ľahšie vydržiavať farára a učiteľa, pripojili sa k nej obce Muránska Lehota, Podmuráň a Telgárt. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 345 - 346.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 346.
[3] www.muranskadlhaluka.sk (14.6.2016)
GPS
48.717922, 20.080556
48°43'04.5"N 20°04'50.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk