Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Najdlice
Lokalita
obec Nadlice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol s neskoršími úpravami, ktorý bol postavený v prvej polovici 18. storočia tesne vedľa staršieho sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1559. Romantická úprava lode a priečelia je z roku 1923. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Vstupná fasáda s rizalitom veže a bočnými nikami pre plastiky. [1] Fasáda má nárožné lizény. Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je zväčša z roku 1923. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2019Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2019Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2019Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2019Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2019Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2019Nadlice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 351.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 351.
Bibliografia
www.nadlice.sk
GPS
48.620214, 18.251927
48°37'12.8"N 18°15'06.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk